• شیردوش

  • شیردوش: یک کالا و وسیله ای ضروری که موقع خرید سیسمونی باید تهیه شود. نوزاد تازه به دنیا … قدرت و توان مکیدن سینه
  • مادر را ندارد، بنابراین بوسیله شیردوش ها میتوان کودک را تغذیه کرد. شیردوش ها برقی و یا معمولی در بازار موجود است.
هیچ محصولی یافت نشد.